Eetstoornissen

Poolseweg 190, Breda

Boulimia Nervosa

De belangrijkste kenmerken van Boulimia Nervosa zijn eetbuien met controleverlies, gedrag gericht op gewichtscontrole en extreme overbezorgdheid over lichaamsvorm en gewicht.
Als deze kenmerken samen met Anorexia Nervosa optreden is er vaak sprake van Boulimia Nervosa.

Type Boulimia Nervosa

Er zijn twee subtypen van Boulimia Nervosa: het purgerende type en het niet-purgerende type.

Het purgerende type

Kenmerkend voor het type purgerend is, het eenmaal ingeslikte voedsel op vaak onnatuurlijke wijze kwijt proberen te raken (purgeren), door bijvoorbeeld een vinger in de keel te steken, laxeermiddelen of plasmiddelen te slikken, of door een klysma te plaatsen

Het niet-purgerende type

Een van de kenmerken van het type niet-purgerende type is om eetbuien te compenseren. Bijvoorbeeld door te vasten of overmatige lichaamsbeweging.