Het Centrum

Poolseweg 190, Breda

Over GGz Breburg

GGz Breburg is een specialistische instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Midden- en West-Brabant. Onze kernbelofte is de best passende specialistische behandeling en ondersteuning bieden, waarmee mensen met een psychiatrisch probleem weer verder kunnen in het dagelijks leven. Dat doen we deskundig, met aandacht en doortastend.

Veerkracht is een sleutelbegrip. Het geeft weer wat we willen bereiken: het versterken van de eigen kracht voor cliënten én medewerkers. We zetten onze klinische voorzieningen om naar ambulante zorg. Behandelen en begeleiden dicht bij huis, in je eigen omgeving staat voorop. Om dat te realiseren, zetten we binnen GGz Breburg e-health in. Ruim 2000 medewerkers en 200 vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor de behandeling en begeleiding van jaarlijks circa 18.000 cliënten.