Contact

Poolseweg 190, Breda

Worden ouders en naasten bij de behandeling betrokken?

Om de behandeling te laten slagen is het belangrijk om ouders en naasten bij de behandeling te betrekken.
Lees meer... 

Familie Servicepunt

Daarnaast biedt GGz Breburg het Familie Servicepunt. Dit is een informatievoorziening waar familieleden en/of naastbetrokkenen informatie over allerlei zaken binnen de geestelijke gezondheidszorg (psychiatrie) kunnen krijgen.

Familieraad

Naast de Cliëntenraad heeft GGz Breburg een Familieraad. Deze is de belangenbehartiger voor de familie van cliënten. De familieraad is een door de Raad van Bestuur officieel erkend adviesorgaan.

Familievertrouwenspersoon

De zorg voor een familielid of naaste met een psychiatrische aandoening kan veeleisend en zwaar zijn. U kunt hierbij steun krijgen van de familievertrouwenspersoon (FVP). De familievertrouwenspersoon ondersteunt u in relatie tot het zorgproces. Hij doet dit in nauw overleg en samenwerking met u. Meer informatie op de website van familievertrouwenspersoon.

 

Terug naar FAQ