Contact

Poolseweg 190, Breda

Psychische Problemen

 

Hoe herken ik psychische problemen?

Er zijn veel verschillende soorten psychische problemen, met elk hun eigen kenmerken en gevolgen. In het onderdeel ‘Behandelaanbod’ op de website van GGz Breburg staan een groot aantal beschrijvingen en voorbeelden van psychische problemen. Meer informatie is ook te vinden op http://www.fondspsychischegezondheid.nl en op verschillende andere websites. Als je twijfelt kun je het beste contact opnemen met je huisarts. Deze kan beoordelen of je zorg terecht is en je zo nodig doorverwijzen.

Kunnen psychische problemen eigenlijk wel opgelost worden?

Veel psychische problemen zijn goed te behandelen. Na afloop van de behandeling zijn de problemen dan grotendeels opgelost of tot dergelijke proporties teruggebracht dat er veel beter mee te leven is. Niet alle psychiatrische problemen zijn echter te genezen. Behandeling en begeleiding zijn dan gericht op het verminderen van de symptomen en op het beter leren omgaan met de beperkingen die bij de ziekte horen. Dit houdt in dat de kwaliteit van het leven van degene die lijdt aan de ziekte aanzienlijk verbetert. Daarbij wordt uitgegaan van jouw eigen kracht.

Mijn familielid of partner heeft psychische problemen. Hoe ga ik daar het beste mee om?

U kunt contact opnemen met uw huisarts voor advies en overleg. Daarnaast kunt u ook deelnemen aan een van de cursussen die GGz Breburg speciaal voor familieleden en andere naasten van mensen met psychische problemen organiseert. In deze cursussen krijgt u informatie over het ziektebeeld, de gevolgen voor de omgeving en leert u hoe u kunt omgaan met degene waar het om gaat. Ook is er aandacht voor onderlinge uitwisseling en steun. Bij de aandoeningen op deze website vindt u tips hoe u om kunt gaan met een persoon in je omgeving, waarbij sprake is van een psychiatrische stoornis. U kunt ook steun en advies zoeken bij een van de, soms landelijk opererende, groepen voor familieleden. Op internet vindt u veel ondersteuningsgroepen voor familieleden of partners.

 

Terug naar FAQ