Behandeling

Poolseweg 190, Breda

Deeltijd behandeling

Soms is ambulante behandeling niet genoeg om je eetstoornis te kunnen overwinnen. Dan kan er samen met je behandelaar gekozen worden voor een intensievere vorm van behandeling. Zoals bijvoorbeeld een 5-daags behandelprogramma. Deze vorm van deeltijdbehandeling is toegankelijk vanaf 16 jaar, hoewel we tot 18 jaar de voorkeur geven aan behandeling zoals beschreven onder 'jeugd'.

In deze deeltijdbehandeling zijn o.a. de volgende onderdelen opgenomen:

 • psychotherapie
 • groepstherapie
 • cognitieve gedragstherapie (CGT)
 • cognitieve remediation therapie (CRT)
 • mentaliseren bevorderende therapie (MBT) 
 • creatieve therapie beeldend
 • creatieve therapie muziek
 • vaktherapie psychomotorisch (PMT)
 • systeemtherapie 
 • sociale vaardigheidstraining
 • voedingmanagement
 • vrijetijdsbesteding
 • individuele gesprekken met de behandelaar en de verpleegkundig contactpersoon

Voor Boulimia Nervosa werken we met name individueel, ambulant. Tijdelijke deelname aan deeltijdbehandeling wordt op indicatie ook aangeboden.

Voor Binge Eating Disorder bestaat naast een individueel, ambulante aanpak, een groepsbehandeling. Deze vinden zowel in Breda als in Tilburg plaats.